کلمه عبور خود را فراموش کرده ام

بازیابی کلمه عبور به وسیله پست الکترونیک

پست الکترونیک
چگونگی و مراحل بازیابی کلمه عبور
  • مرحله اول: وارد کردن پست الکترونیک خود برای دریافت رایانامه بازیابی کلمه عبور
  • مرحله دوم: مراجعه به پست اکترونیک خود و بررسی میل دریافتی از اسمارتیز و کلیک بر روی لینک ثبت رمز جدید
  • مرحله سوم: ثبت کلمه عبور جدید و جانشانی آن در سیستم